Make your own free website on Tripod.com

 
 

การจัดส่งสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า
- กรมธรรม์ที่ท่านสั่งซื้อ เราจะรีบดำเนินการจัดส่งไปให้ท่านทางไปรษณีย์ EMS ซึ่งจะถึงมือท่านภายใน 1-2 วัน
- นับจากวันที่ท่านโอนเงินและแจ้งให้เราทราบ
- ที่อยู่ที่ไปรษณีย์ EMS ส่งจะต้องมีผู้เซ็นต์รับเอกสาร
- ถ้าไม่มีผู้เซ็นรับเอกสาร ไปรษณีย์จะติดป้ายว่ามี EMS มา ให้ไปรับที่ทำการไปรษณีย์ภายใน 7 วันนับจากวันติดป้าย
- ถ้าท่านไม่ไปรับภายในเวลาที่กำหนด ไปรษณีย์จะส่ง EMS กลับมาที่บริษัทฯ
- บริษัทฯ จะรอท่านติดต่อมาเพื่อยืนยันที่อยู่จัดส่ง และเริ่มขั้นตอนการส่งใหม่

วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
- เริ่มคุ้มครองทันที นับจากวันที่ท่านโอนเงินและแจ้งให้เราทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
- ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้า กับบุคคลใดๆ ดังนั้นท่านจึงสมารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด